ข่าวมาใหม่

สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมงานมหกรรมอาชีพ “สัมมาชีพสร้างคน เฉลิมพระชนม์ ๘๔ พรรษา บรมราชินีนาถ”

สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมงานมหกรรมอาชีพ “สัมมาชีพสร้างคน เฉลิมพระชนม์ ๘๔ พรรษา บรมราชินีนาถ”

 

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมงานมหกรรมอาชีพ “สัมมาชีพสร้างคน เฉลิมพระชนม์ ๘๔ พรรษา บรมราชินีนาถ” ภายใต้โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ประตูท่าขาม อ.เมืองลำพูนโดยมี นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้างจังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐ

สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้างจังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐ

 

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้างจังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐ เนื่องในวันต่อต้านการ คอร์รัปชั่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายณรงค์
อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมสภากาแฟ ครั้งที่ ที่ ๘/๒๕๕๙

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมสภากาแฟ ครั้งที่ ที่ ๘/๒๕๕๙

 

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมสภากาแฟ ครั้งที่ ที่ ๘/๒๕๕๙ เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ในรูปแบบอย่างไม่เป็นทางการ งานสภากาแฟครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ จัดขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดลำพูน ณ บริษัทหมูอินเตอร์กรุ๊ป   โดยมี นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมงานมหกรรมอาชีพ “สัมมาชีพสร้างคน เฉลิมพระชนม์ ๘๔ พรรษา บรมราชินีนาถ”

    สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมงานมหกรรมอาชีพ “สัมมาชีพส

  • สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้างจังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐ

    สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีลงนามสัตยาบัน เพื่อร่

  • สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมสภากาแฟ ครั้งที่ ที่ ๘/๒๕๕๙

    สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมสภากาแฟ ครั้งที่ ท

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987