ข่าวมาใหม่

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ตรวจรับ โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน ปริยัติศึกษา

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ตรวจรับ โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน ปริยัติศึกษา

 

วันที่ ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๕๙ เวลา  นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสาวปิยนุช     ตู้แก้ว หัวหน้าฝ่ายวิชาการสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ตรวจรับ โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน ปริยัติศึกษา จังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ตรวจรับ โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ตรวจรับ โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง

วันที่ ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๕๙ เวลา  นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสาวปิยนุช     ตู้แก้ว หัวหน้าฝ่ายวิชาการสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ตรวจรับ โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน ตำบลหนองล่อง  อำเภอเวียงหนองล่อง   จังหวัดลำพูน 

... อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ตรวจรับ โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน กศน. อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ตรวจรับ โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน กศน. อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

 

วันที่ ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๕๙ เวลา  นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสาวปิยนุช     ตู้แก้ว หัวหน้าฝ่ายวิชาการสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ตรวจรับ โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน  กศน. อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ตรวจรับ โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน ปริยัติศึกษา

  สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ตรวจรับ โครงการศูนย์การเร

 • สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ตรวจรับ โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง

  สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ตรวจรับ โครงการศูนย์การเร

 • สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ตรวจรับ โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน กศน. อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

  สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ตรวจรับ โครงการศูนย์การเร

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987