ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสัการะเนื่องในวันปิยมหาราช

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสัการะเนื่องในวันปิยมหาราช

 

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น  นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน   พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน <... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

 

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น  นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน   พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลสนับสนุนตามยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม

ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลสนับสนุนตามยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม

 

วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐น  สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน  ได้จัดประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลสนับสนุนตามยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ช... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสัการะเนื่องในวันปิยมหาราช

    ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสัการะเนื่องในวันปิยมหารา

  • ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

    ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจั

  • ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลสนับสนุนตามยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม

    ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลสนับสนุนตามยุทธศาสตร์จ

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987