ข่าวมาใหม่

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ และได้ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ และได้ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางเกื้อพร  รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ และได้ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง  โดยมี นายอนันตพล บุญชู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธาน

     ... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดลำพูน ได้ร่วมรดน้ำดำหัว นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

สถิติจังหวัดลำพูน ได้ร่วมรดน้ำดำหัว นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

 

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้ร่วมรดน้ำดำหัว นายณรงค์ อ่อนสอาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้ร่วมรดน้ำดำหัว นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้ร่วมรดน้ำดำหัว นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

 

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา๑๑.๐๐ น. นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้ร่วมรดน้ำดำหัว นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ และได้ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมหน่วยบำบัดทุก

 • สถิติจังหวัดลำพูน ได้ร่วมรดน้ำดำหัว นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

  สถิติจังหวัดลำพูน ได้ร่วมรดน้ำดำหัว นายณรงค์ อ่อนสอา

 • สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้ร่วมรดน้ำดำหัว นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

  สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้ร่วมรดน้ำดำหัว นายอนัน

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987