ข่าวมาใหม่

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วม พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงถึงความกตัญญูกตเวที แด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วม พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงถึงความกตัญญูกตเวที แด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๙ น. นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วม พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงถึงความกตัญญูกตเวที แด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  โดยมี  นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วม ทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วม ทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

 

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย พนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วม ทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

 

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๑๙ น น. นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วม พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงถึงความกตัญญูกตเวที แด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

    สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วม พิธีเนื่องในวันค

  • สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วม ทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

    สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วม ทำบุญตักบาตรงานเ

  • สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

    สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียร

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987