ร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๑ “หริภุญไชยเกมส์”

ร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๑ “หริภุญไชยเกมส์”

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางเกื้อพร  รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๑ “หริภุญไชยเกมส์” ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมบริจาคเงินสด ให้เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน

ร่วมบริจาคเงินสด ให้เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน

 

วันที่ ๑๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ น นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๑ “หริภุญไชยเกมส์”

    ร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้

  • ร่วมบริจาคเงินสด ให้เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน

    ร่วมบริจาคเงินสด ให้เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน

  • เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร

    เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการพระราชทาน

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987