กิจกรรมการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

กิจกรรมการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

 

วันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐น สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูนได้ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธง จัดกิจกรรมการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

 

วันที่ ๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เวลา 09.๐๐ น สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน  ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆในทุกภาคส่วน นำมาจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อให้ตอบสนองยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดลำพูน โดยมี นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมหริภุญชัย  ศาลาก... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน

สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน

 

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘  เวลา 09.๐๐น นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน

 

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • กิจกรรมการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

    กิจกรรมการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ เพื่อเฉลิ

  • ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

    ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕

  • สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน

    สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987