ข่าวมาใหม่

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ณ บริเวณหน้าวัดหนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ณ บริเวณหน้าวัดหนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง

 

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่  ณ บริเวณหน้าวัดหนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง  โดยมี นายอนันตพล  บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าพบอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าพบอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

วันที่ ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๕๙ นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน  เข้าพบอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน  เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐    ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

วันที่ ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๕๙ นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน  เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ณ บริเวณหน้าวัดหนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง

  สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมหน่วยบำบัดทุก

 • สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าพบอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าพบอุตสาหกรรมจังหวัดล

 • สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงา

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987