• กิจกรรมวันแม่12สิงหา

    กิจกรรมวันแม่12สิงหา

  • กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ พ.ค. 57

    กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ พ.ค. 57

  • ขอเชิญร่วมลงทะเบียนออนไลน์ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

    ขอเชิญร่วมลงทะเบียนออนไลน์ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987