ข่าวมาใหม่

สถิติจังหวัดลำพูน เข้ารับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานโปร่งใสของจังหวัดลำพูนและเข้าร่วมเสวนา “ไม่ให้ ไม่รับ หยุดคอรัปชั่น ”

สถิติจังหวัดลำพูน เข้ารับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานโปร่งใสของจังหวัดลำพูนและเข้าร่วมเสวนา “ไม่ให้ ไม่รับ หยุดคอรัปชั่น ”

 

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น  นางเกื้อพร  รัตนคำ  สถิติจังหวัดลำพูน เข้ารับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานโปร่งใสของจังหวัดลำพูนและเข้าร่วมเสวนา “ไม่ให้ ไม่รับ หยุดคอรัปชั่น ” ของจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการดำเนินงานให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการดำเนินงานให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน

 

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  นายประเสริฐ  ศรีพนารัตนกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการดำเนินงานให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน โดยมี นางเกื้อพร  รัตนคำ  สถิติจังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ร่วมต้อนรับ พร้อมรายงาผลการปฏิบัติงาน  รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมสภากาแฟ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เ

สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมสภากาแฟ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เ

 

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐น นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมสภากาแฟ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ในรูปแบบอย่างไม่เป็นทางการ งานสภากาแฟครั้งที่ ๘ จัดขึ้นโดย กกล.รส.พลร.๗ สย.ลพ.๑  ณ สนามหน้าศาลากลาง

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • สถิติจังหวัดลำพูน เข้ารับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานโปร่งใสของจังหวัดลำพูนและเข้าร่วมเสวนา “ไม่ให้ ไม่รับ หยุดคอรัปชั่น ”

    สถิติจังหวัดลำพูน เข้ารับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานโ

  • รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการดำเนินงานให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน

    รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่

  • สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมสภากาแฟ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เ

    สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมสภากาแฟ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เ

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987