สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สำนักงานสถิติภาคเหนือ

สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สำนักงานสถิติภาคเหนือ

 

วันที่  ๒๖  กันยายน   ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐น นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สำนักงานสถิติภาคเหนือ  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ปฏิบัติงานสนามของโครงการสำรวจความต้องการตลาดแรงงาน

สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ปฏิบัติงานสนามของโครงการสำรวจความต้องการตลาดแรงงาน

 

วันที่  ๕ กันยายน   ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐น นายอานนท์  จันทวิช ผู้อำนวยการสำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ปฏิบัติงานสนามของโครงการสำรวจความต้องการตลาดแรงงาน  โดยมี นางเกื้อพร  รัตนคำ  สถิติจังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ร่วมต้อนรับ  ณ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน

                  

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลสนับสนุนตามยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านอุตสาหกรรม หัตถกรรม

ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลสนับสนุนตามยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านอุตสาหกรรม หัตถกรรม

 

วันที่ ๓ กันยายน  ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.00 น สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้จัดประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลสนับสนุนตามยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านอุตสาหกรรม หัตถกรรม โดยมี ม.ล.ราชันย์ อรุณวงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น  ศาลากลางจังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สำนักงานสถิติภาคเหนือ

    สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัม

  • สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ปฏิบัติงานสนามของโครงการสำรวจความต้องการตลาดแรงงาน

    สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ป

  • ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลสนับสนุนตามยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านอุตสาหกรรม หัตถกรรม

    ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลสนับสนุนตามยุทธศาสตร์จ

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987