ข่าวมาใหม่

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ร่วมทอดกฐินสามัคคี

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ร่วมทอดกฐินสามัคคี

 

   วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสบทบทุ่นสร้างศาลาปฏิบัติธรรมของศูนย์เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตวัดเชิงผา ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โดยมี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลของจังหวัดลำพูน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลของจังหวัดลำพูน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส

 

   วันที่ ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลของจังหวัดลำพูน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส   ณ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน

                              ... อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เป็นของขวัญของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาดในงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เป็นของขวัญของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาดในงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๕๘

 

            วันที่ ๑๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๘   นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อนำไปเป็นของขวัญของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาดในงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๕๘  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ร่วมทอดกฐินสามัคคี

    สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ร่วมทอดกฐินสามัคคี

  • สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลของจังหวัดลำพูน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส

    สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเ

  • สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เป็นของขวัญของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาดในงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๕๘

    สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987