พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ เวทีกลางศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม โดยมี นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ลงนามถวายพระพร และ เป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้ง นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ กล่าวคำถวายสัตย์ ปฏิญาณ ในการ ปฏิบัติตนเ... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดลำพูน ประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘

สถิติจังหวัดลำพูน ประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘

 

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  เวลา 09.๐๐น นายตระการ วัลลภาชัย หน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิต รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดลำพูน ประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ณ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

    พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยม

  • สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

    สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็

  • สถิติจังหวัดลำพูน ประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘

    สถิติจังหวัดลำพูน ประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987