สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้รับคำปรึกษาในเรื่องการเงินและพัสดุ จากกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้รับคำปรึกษาในเรื่องการเงินและพัสดุ จากกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

วันที่ ๒๕-๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๘  สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้รับคำปรึกษาในเรื่องการเงินและพัสดุ จากกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานสถิติแห่งชาติ  ณ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วม งานครบรอบ ๕๒ ปี วันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานสถิติแห่งชาติ

สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วม งานครบรอบ ๕๒ ปี วันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วม งานครบรอบ ๕๒ ปี วันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีพิธีสักการะพระพรหม พิธีทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานฯ  นำโดย นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ (โซนผู้บริหาร) ชั้น ๔อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘

 

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เวลา 09.๐๐น นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้รับคำปรึกษาในเรื่องการเงินและพัสดุ จากกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

    สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้รับคำปรึกษาในเรื่องกา

  • สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วม งานครบรอบ ๕๒ ปี วันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานสถิติแห่งชาติ

    สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วม งานครบรอบ ๕๒ ปี วันคล้ายวั

  • สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘

    สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987