รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูนมีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดตามเอกสารแนบ tem33408.pdf

อ่านเพิ่มเติม...

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  • ส.ค.ส. ๒๕๕๘

    ส.ค.ส. ๒๕๕๘

  • วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

    วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987