ข่าวมาใหม่

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงพระเจริญชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงพระเจริญชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน

 

วันที่ ๑๙  มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงพระเจริญชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ณ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และ คืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูน ณ เทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และ คืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูน ณ เทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

 

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และ คืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูน ณ เทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดลำพูน โดยมี นายจำลอง เณรแย้ม ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

 

อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมร่วมสภากาแฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมร่วมสภากาแฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

 

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมร่วมสภากาแฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ในรูปแบบอย่างไม่เป็นทางการ งานสภากาแฟครั้งที่ ๓ จัดขึ้นโดยหน่วยงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนและโรงพยาบาลจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน อ.เมือง โดยมี นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นป... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงพระเจริญชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน

  สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกีย

 • สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และ คืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูน ณ เทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

  สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำ

 • สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมร่วมสภากาแฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

  สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมร่วมสภากาแฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๕

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987