ข่าวมาใหม่

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วม หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูน ณ อบต.ป่าพลู ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วม หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูน ณ อบต.ป่าพลู ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

 

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา  ๐๙.๐๐ น นายวรชัย  สุวรรณ นักวิชาการสถิติชำนาญการ  พร้อมด้วยพนักงานและนักศึกษาฝึกงาน สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วม หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูน ณ อบต.ป่าพลู ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน  โดยมี นายณรงค์ อ่อนสะอาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ โครงการพัฒนาข้อมูลการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ”

สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ โครงการพัฒนาข้อมูลการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ”

 

วันที่ ๑๘ มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ โครงการพัฒนาข้อมูลการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ”      ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลของจังหวัดลำพูน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ณ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง

สถิติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลของจังหวัดลำพูน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ณ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง

 

วันที่ ๗  มกราคม ๒๕๕๙ นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลของจังหวัดลำพูน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส   ณ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วม หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูน ณ อบต.ป่าพลู ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

  สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วม หน่วยบำบัดทุก

 • สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ โครงการพัฒนาข้อมูลการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ”

  สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิ

 • สถิติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลของจังหวัดลำพูน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ณ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง

  สถิติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงก

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987