ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลสนับสนุนตามยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม

ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลสนับสนุนตามยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม

 

วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐น  สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน  ได้จัดประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลสนับสนุนตามยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ช... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลสนับสนุนตามยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลสนับสนุนตามยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น  สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน  ได้จัดประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลสนับสนุนตามยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลสนับสนุนตามยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลสนับสนุนตามยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

 

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐น  สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน  ได้จัดประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลสนับสนุนตามยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคงครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องปร... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลสนับสนุนตามยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม

    ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลสนับสนุนตามยุทธศาสตร์จ

  • ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลสนับสนุนตามยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลสนับสนุนตามยุทธศาสตร์จ

  • ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลสนับสนุนตามยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

    ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลสนับสนุนตามยุทธศาสตร์จ

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987