แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลำพูน ไตรมาสที่ ๑ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 195
รายงานภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลำพูน ไตรมาสที่ ๒ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 209
รายงานการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 213
รายงานภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลำพูน พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 273
รายงานภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลำพูน ไตรมาสที่ ๔ : ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 207
รายงานแรงงานนอกระบบ จังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๕๙ เขียนโดย admin 353
รายงานสถิติจังหวัดลำพูน พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 482
รายงานสถิติจังหวัดลำพูน พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 920
รายงานภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2558 จ.ลำพูน เขียนโดย admin 460
รายงานภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลำพูน ไตรมาสที่ ๓ : กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 667

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987