แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลำพูน ไตรมาสที่ ๑ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 592
รายงานภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลำพูน ไตรมาสที่ ๒ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 831
รายงานการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 650
รายงานภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลำพูน พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 871
รายงานภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลำพูน ไตรมาสที่ ๔ : ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 529
รายงานแรงงานนอกระบบ จังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๕๙ เขียนโดย admin 802
รายงานสถิติจังหวัดลำพูน พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 967
รายงานสถิติจังหวัดลำพูน พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 1465
รายงานภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2558 จ.ลำพูน เขียนโดย admin 819
รายงานภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลำพูน ไตรมาสที่ ๓ : กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 1307

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987