แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลำพูน ไตรมาสที่ ๑ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 309
รายงานภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลำพูน ไตรมาสที่ ๒ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 374
รายงานการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 349
รายงานภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลำพูน พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 440
รายงานภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลำพูน ไตรมาสที่ ๔ : ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 312
รายงานแรงงานนอกระบบ จังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๕๙ เขียนโดย admin 479
รายงานสถิติจังหวัดลำพูน พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 646
รายงานสถิติจังหวัดลำพูน พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 1098
รายงานภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2558 จ.ลำพูน เขียนโดย admin 547
รายงานภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลำพูน ไตรมาสที่ ๓ : กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 903

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987