แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลำพูน ไตรมาสที่ ๑ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 78
รายงานภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลำพูน ไตรมาสที่ ๒ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 82
รายงานการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 94
รายงานภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลำพูน พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 102
รายงานภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลำพูน ไตรมาสที่ ๔ : ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 102
รายงานแรงงานนอกระบบ จังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๕๙ เขียนโดย admin 226
รายงานสถิติจังหวัดลำพูน พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 299
รายงานสถิติจังหวัดลำพูน พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 706
รายงานภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2558 จ.ลำพูน เขียนโดย admin 394
รายงานภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลำพูน ไตรมาสที่ ๓ : กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 499

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987