แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ธันวาคม ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๒ เขียนโดย admin 6
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ภาคประชาชน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 7
วันคนพิการสากลจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 5
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ดำเนินรายการวิทยุ FM ๙๕.๐ MHz สวท. และถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ผ่าน “ รายการมองลำพูน ” เขียนโดย admin 6
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 5
“ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดลำพูน ” เขียนโดย admin 3
โครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ”ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เขียนโดย admin 4
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และสร้างเครือข่าย ภาคประชาชน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 2
เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ กับตัวแทน บริษัทในเครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และสร้างเครือข่าย ภาคเอกชน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 1
ข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และสร้างเครือข่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 3

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987