แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่า บ้าน นายอินสนธิ์ วงค์สาม ศิลปินแห่งชาติ “ ศิลปะ : อิสระแห่งจิตวิญญาณ ” เขียนโดย admin 12
ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” เขียนโดย admin 12
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยตุลาการทหาร ตำรวจ ข้าราชการ คณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน เขียนโดย admin 9
นายคเชนทร์ อึ่งสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมสัมนา เชิงปฏิบัติการ “ Smart City Thailand Roadshow ” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้จังหวัดมีศักยภาพ ในการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ เขียนโดย admin 13
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมรับชมการแสดง เทิดพระเกียรติ ในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดลำพูน เขียนโดย admin 11
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เขียนโดย admin 6
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เปิดศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลําพูน (ศูนย์เครือข่าย) แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร : การปลูกพืชไม้กระแสให้เป็นเชิงพาณิชย์ เขียนโดย admin 8
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิด โครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ”ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เขียนโดย admin 8
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี เปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก จังหวัดลำพูน เขียนโดย admin 7
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เขียนโดย admin 9

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987