แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๒ เขียนโดย admin 12
พิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang ๒๐๑๙ : โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน : ASEAN Connectivity” เขียนโดย admin 13
สภากาแฟครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เขียนโดย admin 12
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 14
กิจกรรม“ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ” ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 10
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 10
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 10
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 6
กิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง และรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน” เขียนโดย admin 10
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธี ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 8

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987