แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ” เขียนโดย admin 7
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน “ สภากาแฟครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ” เขียนโดย admin 10
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธี เปิดโครงการ พม. ห่วงใยดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย admin 11
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เขียนโดย admin 246
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๒ เขียนโดย admin 15
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ” เขียนโดย admin 5
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน “ สภากาแฟครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ” เขียนโดย admin 3
ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เขียนโดย admin 5
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดงาน “ผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดบ้านคุณธรรม”และการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน เขียนโดย admin 3
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานโครงการเข้าวัด ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 4

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987