แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของผู้ซื้อ / ผู้ขาย เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 8
สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓ เขียนโดย admin 6
สภากาแฟครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เขียนโดย admin 5
โครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ”ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เขียนโดย admin 5
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ภาครัฐ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 4
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนเพื่อสร้างเครือข่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคประชาชน และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 3
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ภาครัฐ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 3
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ภาครัฐ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 2
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ภาครัฐ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 2
สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมของเทศบาลบ้านโฮ่ง เพื่อสร้างเครือข่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคประชาชน และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 2

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987