แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธาน การประชุม โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เขียนโดย admin 11
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน “ครัวเรือนต้นแบบลดแยกขยะที่ต้นทาง” เขียนโดย admin 12
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด เขียนโดย admin 10
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๐ รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 11
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิด โครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ” ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เขียนโดย admin 32
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน “ ให้การต้อนรับ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นายอานนท์ จันทวิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม พร้อมคณะฯ ” เขียนโดย admin 23
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม ” ของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 26
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ “คนพิการหัวใจนักสู้ มุ่งสู่อาชีพ ใช้สิทธิ ออกเสียงในการเลือกตั้งส.ส.ปี ๒๕๖๒” เขียนโดย admin 21
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ประชุมชี้แจง โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑ ) เขียนโดย admin 27
นางสาวมวินดา สุขบุรี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วม ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ ในระดับอำเภอ ชุมชน เทศบาล อบต. ครั้งที่ ๒ เขียนโดย admin 14

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987