แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน “ ลงพื้นที่ทดสอบระบบตรวจสอบสิทธิ Smart Sign On ” เขียนโดย admin 5
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส “ วันท้องถิ่นไทย ” ประจำปี ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 3
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่นิเทศ และติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 3
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจังหวัดลำพูน เขียนโดย admin 2
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 2
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเจ้าภาพสภากาแฟ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 1
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน“ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน ” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 2
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 2
การเผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 54
สื่อประชาสัมพันธ์ เนืองในเทศกาลวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 43

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987