แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมถอดบทเรียนการขับเคลื่ิอนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน พ.ศ.๒๕๕๘ เขียนโดย admin 11
การประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 14
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ลงพื้นที่เพื่อตรวจนับและตรวจสอบทรัพย์สินที่รับโอนจากสำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 9
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 8
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 10
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 5
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 8
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 19
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานนำข้าราชการทุกภาคส่วนกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา เขียนโดย admin 11
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 12

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987