แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสำเริง ไชยเสน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน จัดงาน " วันรวมน้ำใจ ให้กาชาด " เขียนโดย admin 6
สถิติจังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดลำพูน ที่มาช่วยอำนวยความสะดวกรับลงทะเบียนให้แก่ผู้เข้าร่วมในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เขียนโดย admin 5
นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุม เพื่อซักซ้อมและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม “ Bike อุ่นไอรัก ”ในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน เขียนโดย admin 4
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ร่วมกับ จังหวัดลำพูน อำนวยความสะดวกรับลงทะเบียนให้แก่ผูู้เข้าร่วมกิจกรรม “ Bike อุ่นไอรัก ” ในส่วนภูมิภาค ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน เขียนโดย admin 5
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เขียนโดย admin 5
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายสักการะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริคิดค้น วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกร แล เขียนโดย admin 2
นายคเชนทร์ อึ่งสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เป็นวิทยากร ให้องค์ความรู้ ด้านวิชาการสถิติ ด้านสารสนเทศ และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายในจังหวัดลำพูนโดยบรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์ และการปฏิบัติในการเสริมสร้างความตระหนักและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด เขียนโดย admin 3
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปันจักรยาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" เขียนโดย admin 17
นายคเชนทร์ อึ่งสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน อบรมชี้แจงงาน โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ ๔ ปี ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เขียนโดย admin 29
สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 29

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987