แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 22
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 20
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ” ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 21
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ระดับจังหวัด เขียนโดย admin 23
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ได้ถ่ายทอดนโยบายและสร้างความรู้ความเข้าใจภายในองค์กร งานโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 21
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 7
สื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 30
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิด กิจกรรมการนำเสนอผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมสู่ความพร้อมสู่สากลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 27
นายตระการ วัลลภาชัย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ได้ถ่ายทอดนโยบายและสร้างความรู้ความเข้าใจภายในองค์กร งานโครงการต่างๆ ของสำนักงานสถิติ จังหวัดลำพูนให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เขียนโดย admin 21
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 127

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987