แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดลำพูน ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดลำพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 20
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตรให้แก่วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 15
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตรให้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 15
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมงาน "วันประมงแห่งชาติ" ณ ลำน้ำปิง ลานครูบาเจ้าศรีวิชัย เชิงสะทานศรีวิชัย เขียนโดย admin 11
สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "เดินหน้าธุรกิจยุค Thailand ๔.๐ กับมาตรการกระทรวงการคลัง" เขียนโดย admin 12
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี ๒๕๖๐ “ เขียนโดย admin 9
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจร” เขียนโดย admin 10
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 11
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วม หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เขียนโดย admin 26
สถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เขียนโดย admin 24

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987