แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำรวจความคิดเห็นของประชาชน 1 เขียนโดย admin 510

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987