• 2560

  จำนวนเนื้อหา: 11
 • 2561

  จำนวนเนื้อหา: 12
 • 2562

  จำนวนเนื้อหา: 12
 • 2563

  จำนวนเนื้อหา: 12
 • 2564

  จำนวนเนื้อหา: 5

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1 

ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทร. 0-5353-4363 โทรสาร. 0-5351-1171