พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  ในการนี้ นายจักรพงษ์ คำพันธ์ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายวรชัย สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

5

5

5

5

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987