กิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

 

วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เปิดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ  พระบรมราชนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในการนี้ นายจักรพงษ์ คำพันธ์ สถิติจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ เทศบาลตำบลริมปิง ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

7

8

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987