พิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang ๒๐๑๙ : โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน : ASEAN Connectivity”

วันจันทร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang ๒๐๑๙ : โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน : ASEAN Connectivity”โดยมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวรายงาน ภายในงานมีการรวมตัวของผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลกว่า ๓๐๐ บูธ เน้นการนำเสนอรูปแบบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งนี้ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สถิติจังหวัด ฯลฯ ร่วมออกบูธและเยี่ยมชมการนำเสนอผลงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในการนี้ นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

36

37

38

39

40

41

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1 

ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทร. 0-5353-4363 โทรสาร. 0-5351-1171