กิจกรรม“ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ” ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ” ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการนี้ นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณสถานีรถไฟศาลาแม่ทา หมู่ที่ ๓ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

24

25

27

27

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1 

ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทร. 0-5353-4363 โทรสาร. 0-5351-1171