ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ”

วันพุธ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ” ตามโครงการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในการนี้ นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายธนกร แสงสุริยากาศ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านเหมืองลึก ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

15

16

17

18

19

20

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987