ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธี เปิดโครงการ พม. ห่วงใยดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันจันทร์ ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พม. ห่วงใยดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการนี้ นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายธนกร แสงสุริยากาศผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา จังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

4

5

6

7

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987