นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เปิดโครงการ “ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ” และกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ”

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เปิดโครงการ “ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ” และกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในการนี้ นางเกื้อพร รัตนคำ สถิติจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการฯ ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

38

39

40

41

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987