นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ในการนี้ นางเกื้อพร รัตนคำสถิติจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวมวินดา สุขบุรี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

34

35

36

37

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987