ที่ตั้งสำนักงาน

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน   
81/2  หมู่ที่ 1 ถ.ลำพูน - ป่าซาง
ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน 51000
โทร. 0 - 5353 - 4363
โทรสาร 0 - 5351 - 1171
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987