สถิติจังหวัดลำพูนเป็นตัวแทนกล่าวรายงานในพิธีเปิดการอบรม “ กิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ” อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ นายคเชนทร์ อึ่งสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดลำพูนเป็นตัวแทนกล่าวรายงานในพิธีเปิดการอบรม “ กิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ” ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ณ บ้านทาป่าเปา หมู่ที่ ๖ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี

52

52

52

52

52

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987