สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน “ ร่วมสภากาแฟ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ”

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๖๑ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน “ ร่วมสภากาแฟ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ”เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมการบูรณาการการทำงาน ของทุกภาคส่วน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ สำหรับภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน งานสภากาแฟครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ จัดขึ้นโดย  หน่วยงานในสังกัด กระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าเรือนจำ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี  นายอรรษิษฐ์สัมพันธรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธาน

48

48

48

48

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987