สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตรให้แก่วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐  หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ พร้อม       คุณธนกร แสงสุริยากาศ  คุณมวินดา สุขบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ได้รับมอบหมายจากท่านสถิติจังหวัดลำพูน เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรให้แก่วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย จังหวัดลำพูน ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

28

28

28

28

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987