ประกาศรับสมัตรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าวชั่วคราว

 

ประกาศรับสมัตรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าวชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียดตามไพล์แนบ 

 

http://lamphun.nso.go.th/images/attachments/article/223/pdv.pdf

 

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 81/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่ 1
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0-5353-4363
โทรสาร. 0-5351-1171 มหาดไทย 27987